دوره جمع بندی منابع حیطه اختصاصی

بدون امتیاز 0 رای
تومان800.000

چهار درس حیطه اختصاصی یعنی ( اسناد و قوانین بالا دستی آموزش و پرورش )، ( روش ها و فنون تدریس )، ( روانشناسی تربیتی )، ( سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ) در این دوره افلاین تدریس داده می شود.

2
تومان800.000

دوره جمع بندی منابع حیطه عمومی

بدون امتیاز 0 رای
تومان760.000

با شرکت در دو کلاس آفلاین ۱۸۰ دقیقه ای پنج درس حیطه عمومی این اطمینان را داشته باشید که در آزمون دوازدهم مرداد ماه شما یکی از افرادی هستید که امتیاز بیش از پنجاه درصد دروس عمومی را کسب نموده و در فرصت باقیمانده تا آزمون بهترین نتیجه را برای موفقیت در آزمون کسب نمایید

2
تومان760.000

دوره کامل جمع بندی منابع حیطه عمومی و اختصاصی ( شش ساعت )

بدون امتیاز 0 رای
تومان1.500.000

مهم ترین مباحث دروس منابع حیطه عمومی و اختصاصی ویژه قبولی در آزمون استخدامی دوازدهم مرداد ماه توسط برترین اساتید و پذیرفته شدگان آزمون قبلی تدریس خواهند شد.

4
تومان1.500.000